Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Wprowadzono - 08-12-2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie decyzji znak BI.RZT.70.43.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 listopada 2023r. wprowadza się nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz od dnia 16.12.2023 r.

Tabela – wielkość cen i stawek 2023 (pdf)

DECYZJA BI.RZT.70.43.2023 (pdf)

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Wprowadzono - 07-11-2023

Przedsięborstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Wymiar etatu: 1,0 etatu.
Liczba stanowisk: 1.

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie (pdf) Więcej

Ogłoszenie

Wprowadzono - 30-10-2023

Informujemy, że w dniu 03.11.2023r. (piątek) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu (z wyłączeniem Działu Usług Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) będzie nieczynne.

Ogłoszenie (pdf) Więcej

Płukanie sieci wodociągowej

Wprowadzono - 30-08-2023

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje odbiorców wody, że w dniu 23.09.2023 r. w godz. 22:00-5:00 oraz w dniach 24.09.-06.10.2023r. w godz. 7:00-15:00 odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pisz.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że może wystąpić czasowe pogorszenie jej jakości tj. zabarwienie na kolor rdzawy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Ogłoszenie o pracę

Wprowadzono - 17-08-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
W PRZESIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W PISZU

1. Miejsce zatrudnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
ul. Tęczowa 2
12-200 Pisz

2. Opis stanowiska i forma zatrudnienia:
– stanowisko: Specjalista ds. księgowości,
– wymiar zatrudnienia: pełny etat (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
– rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) Wykształcenie:
– ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
– średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości.
b) Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
– nieposzlakowana opinia.
c) Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– umiejętność obsługi programów: Księgowość, Microsoft Word, Excel,
– znajomość i umiejętność stosowania przepisów tj.:

Więcej

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia – LISKI

Wprowadzono - 07-11-2022

Komunikat nr 13/2022

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Liski, gmina Pisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, działając na podstawie art. 162 ś 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz ś 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 02 listopada 2022 r. stwierdził:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Liski, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 1204 mieszkańców miejscowości: Bogumiły, Jeże, Liski, Maszty, Pietrzyki, Turowo, Turowo Duże i Zawady.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach IA i IC do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Komunikat Więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wprowadzono - 02-08-2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Piszu informuje odbiorców usług, że  została wprowadzona usługa przesyłania faktur drogą mailową. W celu skorzystania z tej formy doręczenia odbiorca powinien przesłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Oświadczenie (doc) Oświadczenie (pdf) Więcej