Płukanie sieci wodociągowej

Wprowadzono - 30-08-2023

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje odbiorców wody, że w dniu 23.09.2023 r. w godz. 22:00-5:00 oraz w dniach 24.09.-06.10.2023r. w godz. 7:00-15:00 odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pisz.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że może wystąpić czasowe pogorszenie jej jakości tj. zabarwienie na kolor rdzawy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Ogłoszenie o pracę

Wprowadzono - 17-08-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
W PRZESIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W PISZU

1. Miejsce zatrudnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
ul. Tęczowa 2
12-200 Pisz

2. Opis stanowiska i forma zatrudnienia:
– stanowisko: Specjalista ds. księgowości,
– wymiar zatrudnienia: pełny etat (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
– rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) Wykształcenie:
– ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
– średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości.
b) Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
– nieposzlakowana opinia.
c) Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– umiejętność obsługi programów: Księgowość, Microsoft Word, Excel,
– znajomość i umiejętność stosowania przepisów tj.:

Więcej

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia – LISKI

Wprowadzono - 07-11-2022

Komunikat nr 13/2022

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Liski, gmina Pisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, działając na podstawie art. 162 ś 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz ś 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 02 listopada 2022 r. stwierdził:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Liski, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 1204 mieszkańców miejscowości: Bogumiły, Jeże, Liski, Maszty, Pietrzyki, Turowo, Turowo Duże i Zawady.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach IA i IC do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Komunikat Więcej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wprowadzono - 02-08-2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Piszu informuje odbiorców usług, że  została wprowadzona usługa przesyłania faktur drogą mailową. W celu skorzystania z tej formy doręczenia odbiorca powinien przesłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Oświadczenie (doc) Oświadczenie (pdf) Więcej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki.

Wprowadzono - 07-05-2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie decyzji znak BI.RZT.70.58.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 kwietnia 2021r. wprowadza się nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz od dnia 24.05.2021r.

Decyzja RZGW Rozporządzenie w sprawie taryf TABELE – Wielkości cen i stawek

Więcej

Zawiadomienie o konieczności podpisania umowy na odbiór odpadów

Wprowadzono - 31-12-2020

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piszu Nr XXIII/245/20 z dnia 25 listopada 2020 roku prosimy o podpisywanie umowy na odbiór odpadów. Wzór umowy oraz zawiadomienie Burmistrza Pisza w załączniku.

Telefon kontaktowy : 874232734

ZawiadomienieUmowa (doc)Umowa (pdf)

Więcej

OGŁOSZENIE

Wprowadzono - 05-05-2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarowe wynikające z wyrzucania przez mieszkańców do odpadów zmieszanych urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe, takie jak laptopy, tablety, smartfony, powerbanki. Urządzenia wyrzucane do odpadów zmieszanych, są zagrożeniem dla funkcjonowania pojazdów komunalnych oraz instalacji ze względu na możliwość wybuchu. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego zakładu przetwarzania odpadów.

Informujemy, że zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma obowiązek oddawania zepsutego bądź niepotrzebnegosprzętu bezpłatnie w sklepach rtv/agd lub w siedzibie byłego ZUK-u w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3.

Bądźmy odpowiedzialni!

Więcej