W Spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pisz. Niniejszy Regulamin wprowadzony został Uchwałą nr VII/80/19 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków