Ujęcia wody

Wprowadzono - 28-10-2012

Ujęcia wody

Ujęcie Pisz

– ilość studni: 5 szt;
– zaopatruje w wodę: Pisz, Wąglik, Snopki, Maldanin, Imionek, Babrosty, Borki, Kałęczyn, Łupki, Łupki Kolonia;
– 2szt zbiorników ziemnych na wodę po 1000m3 każdy, materiał konstrukcyjny zbiorników wodnych – żelbet,
– liczba osób zaopatrywanych w wodę: ok. 21 000 osób
– długość sieci: 96,41 km
– materiał sieci: PCV, żeliwo, PE, stal ocynkowana;
– roczna produkcja: 1 000 380 m3/rok (2011)
– dobowa produkcja wody/średnia roczna: 3473 m3/dobę
– rodzaj uzdatniania wody: odżelazianie, odmanganianie;
– planowana modernizacja pompowni wody IIº i Stacji Uzdatniania Wody

Więcej

Dane dotyczące długości sieci wodociągowej

Wprowadzono - 13-10-2012

SIEĆ WODOCIĄGOWA NA KONIEC ROKU 2011

OGÓŁEM PISZ WIEŚ
Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2011r: [mb] 142684 65387 77297
Długość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 56650 36874 19776
Ilość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 2755 1875 880

 

Więcej