SIEĆ WODOCIĄGOWA NA KONIEC ROKU 2011

OGÓŁEM PISZ WIEŚ
Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2011r: [mb] 142684 65387 77297
Długość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 56650 36874 19776
Ilość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 2755 1875 880