Wyniki badań wody

Wprowadzono - 30-10-2012

Wyniki badań wody

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE

ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Tel. centrala: 89 52 20 800; sekretariat; 89 52 72 382;
fax sekretariat: 89 52 73 284
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl www.bip.wios.olsztyn.pl

LABORATORIUM

Pracownia w Olsztynie 10-117 Olsztyn, ul. l Maja 13b

Tel. 89 52 20 800

Pracownia w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10

Tel. 55 23 25 432

Pracownia w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

Tel. 87 42 83 616

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 180/2012/PG z dnia 25.06.2012

Więcej

Twardość wody

Wprowadzono - 13-10-2012

Twardość wody
Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:
  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1°n = 10,00 mCaO w 1 litrze wody oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • stopniach francuskich (°f) – 1°f = 10,00 mCaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval /l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
Więcej