Wyniki badań wody

Wprowadzono - 06-11-2023

Wodociąg publiczny Karpa:

Wodociąg publiczny Kocioł Duży:

Wodociąg publiczny Kociołek Szlachecki:

Wodociąg publiczny Liski:

Wodociąg publiczny Pisz:

Wodociąg publiczny Szeroki Bor Piski:

Wodociąg publiczny Wiartel:

Wodociąg publiczny Wielki Las:

Więcej

Jednostki przeprowadzające badania wody

Wprowadzono - 30-10-2012

Jednostki przeprowadzające badania wody

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PISZU

ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
Tel. 87 423 23 78; fax. 87 423 27 80
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

LABORATORIUM

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności
19-300 Ełk, ul. Toruńska 6A/1
Tel. 87 621 77 69, fax. 87 621 77 64

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Laboratorium w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Gen. J. Bema 40
Oddział Badania Żywności
Tel. 55 236 74 18, fax. 55 612 83 89, e-mail: leobz.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
Tel. 89 524 83 02

Więcej

Twardość wody

Wprowadzono - 13-10-2012

Twardość wody
Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:
  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1°n = 10,00 mCaO w 1 litrze wody oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • stopniach francuskich (°f) – 1°f = 10,00 mCaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval /l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
Więcej