Zakończone przetargi

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacje na temat zakończonych przetargów znajdą Państwo na stronie Biluletynu Informacji Publicznej PWiK w Piszu.

Więcej

Aktualne przetargi

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacje na temat aktualnych przetargów znajdą Państwo na stronie Biluletynu Informacji Publicznej PWiK w Piszu.

Więcej

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Wprowadzono - 13-10-2012

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/DN/10
Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w Piszu
z dnia 05.01.2010r

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zamówień określonych w § 1, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł (netto), a nie przekracza wyrażonej przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Więcej