Ochrona środowiska

Wprowadzono - 07-02-2013

Czy wiesz, że :

 

Dużym problemem zanieczyszczenia powietrza, gleb oraz wód jest nielegalne wylewanie ścieków na pola oraz do wód powierzchniowych. W rozkładających się odpadach powstają gazy gnilne zanieczyszczając powietrze. Deszcze wypłukują z odpadów szkodliwe substancje, które dokonują zanieczyszczenia gleb i wody. W wodzie, do której przedostają się zanieczyszczenia zmniejsza się populacja ryb i pogarsza się jej jakość, co wpływa na zmniejszenie atrakcyjności terenu. Nielegalne wylewanie ścieków jest też uciążliwe z powodu towarzyszącego mu odoru.

 

Dlatego też

 

Jednym z celów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu jest ochrona środowiska naturalnego człowieka a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych. Poprzez przyłączanie mieszkańców i przedsiębiorstw do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wpływamy na likwidacje nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, przeciwdziałając nielegalnym zrzutom ścieków do środowiska.

 

Dzięki naszym działaniom obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich są dość chętnie odwiedzane przez turystów, którzy mogą aktywnie wypoczywać w kontakcie z piękną naturą i bogatą lokalną kulturą.

Więcej

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Wprowadzono - 10-11-2012

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że:

• wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z montażem wodomierza głównego;
• dokonujemy rozdziału instalacji – m.in. do podlewania ogrodów;
• wynajmujemy maszyny oraz specjalistyczny sprzęt;
• usuwamy awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

Więcej

Dział techniczny

Wprowadzono - 02-11-2012

Dział Techniczny określa warunki techniczne, uzgadnia projekty pod względem technicznym i eksploatacyjnym.

Więcej

Wodomierze

Wprowadzono - 13-10-2012

Wodomierze

Pracownicy obsługujący gospodarkę wodomierzową prowadzą obsługę techniczną wodomierzy głównych zainstalowanych na przyłączach wodociągowych, w szczególności wykonują następujące prace:
• odczyty wodomierzy,
• wymianę wodomierzy głównych uszkodzonych i do legalizacji,
• odbiory wodomierzy (nowozamontowanych i po wymianie).

Więcej