Czy wiesz, że :

 

Dużym problemem zanieczyszczenia powietrza, gleb oraz wód jest nielegalne wylewanie ścieków na pola oraz do wód powierzchniowych. W rozkładających się odpadach powstają gazy gnilne zanieczyszczając powietrze. Deszcze wypłukują z odpadów szkodliwe substancje, które dokonują zanieczyszczenia gleb i wody. W wodzie, do której przedostają się zanieczyszczenia zmniejsza się populacja ryb i pogarsza się jej jakość, co wpływa na zmniejszenie atrakcyjności terenu. Nielegalne wylewanie ścieków jest też uciążliwe z powodu towarzyszącego mu odoru.

 

Dlatego też

 

Jednym z celów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu jest ochrona środowiska naturalnego człowieka a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych. Poprzez przyłączanie mieszkańców i przedsiębiorstw do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wpływamy na likwidacje nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, przeciwdziałając nielegalnym zrzutom ścieków do środowiska.

 

Dzięki naszym działaniom obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich są dość chętnie odwiedzane przez turystów, którzy mogą aktywnie wypoczywać w kontakcie z piękną naturą i bogatą lokalną kulturą.