Wodomierze

Pracownicy obsługujący gospodarkę wodomierzową prowadzą obsługę techniczną wodomierzy głównych zainstalowanych na przyłączach wodociągowych, w szczególności wykonują następujące prace:
• odczyty wodomierzy,
• wymianę wodomierzy głównych uszkodzonych i do legalizacji,
• odbiory wodomierzy (nowozamontowanych i po wymianie).