Jednostki przeprowadzające badania wody

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PISZU

ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
Tel. 87 423 23 78; fax. 87 423 27 80
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

LABORATORIUM

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Badań Epidemiologicznych Środowiskowych i Żywności
19-300 Ełk, ul. Toruńska 6A/1
Tel. 87 621 77 69, fax. 87 621 77 64

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Laboratorium w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Gen. J. Bema 40
Oddział Badania Żywności
Tel. 55 236 74 18, fax. 55 612 83 89, e-mail: leobz.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
Tel. 89 524 83 02