Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej:
koszt kwalifikowany : 999 900,00 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 899 910,00 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 23/2017 z dnia 14.07.2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zakupiło samochód specjalistyczny KAISER Moro Elegance 2.0 do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Samochód przeznaczony jest do ciężkich prac ssąco-płuczących, związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych.

W skład wyposażenia wchodzą  zbiorniki z podziałem na komorę wody czystej o pojemności 2 700 dm3 i komorę osadu o pojemności 7 200 dm3. Zbiornik cylindryczny na osad wykonany jest ze stali kwasoodpornej, zbiorniki na wodę wykonane z polietylenu i umieszczone są równomiernie po bokach cylindrycznego zbiornika osadu, osłonięte panelami wygiętymi w górnej części, nadającymi opływowy kształt pojazdowi, zakrywającymi całą zabudowę przed niepowołanym dostępem.

Zabudowa wyposażona jest w system zapewniający pracę w zimie przy temperaturze do -15o C .

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1 229 877 zł. brutto, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło  899 910 zł.

Dzięki zakupionemu pojazdowi Spółka zwiększy swoją zdolność do usuwania zatorów w sieci kanalizacyjnej co skróci czas reakcji na nadchodzące zgłoszenia o awarii.