Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW

 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piszu:

całkowity koszt zadania: 3 542 000,00 zł. netto ( 4 356 660,00 zł. brutto ) 

dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 3 063 889,04 zł. 

“Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody polegać będzie na zwiększeniu wydajności stacji z 5500 m3/d do 7000 m3/d poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe oraz odzysk wód popłucznych. Proces uzdatniania wody nie ulega zmianie i będzie przebiegał zgodnie z dotychczasową technologią uzdatniania – intensywnym napowietrzaniu i filtracji pospiesznej przez złoża filtracyjne. Proces polega na wytrącaniu  niepożądanych związków z wody surowej wskutek kontaktu z powietrzem, które pozostaną na złożu kwarcowym. Nie wprowadzamy do wody żadnych obcych substancji poza podchlorynem sodu, który jest wymagany do dezynfekcji wody. Podchloryn sodu jest używany okresowo, do celów dezynfekcji poszczególnych urządzeń bądź rurociągów lub na wskutek polecenia Sanepid-u.