Odbiór techniczny i eksploatacyjny wybranych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 28-09-2012

Więcej

Zamontowanie wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej

Wprowadzono - 02-09-2012

WARUNKI TECHNICZNE – na zamontowanie wodomierza – podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu podlewania ogrodu.

Więcej