KOMUNIKAT

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca się z prośbą o:

  • załatwianie spraw zdalnie tj. drogą internetową za pomocą poczty email: pwikpisz@hot.pl, telefonicznie i listownie.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
87 423 20 22Sekretariat7:00 - 15:00
87 423 20 22 wew. 25, 26 Księgowość7:00 - 15:00
87 423 20 22 wew. 35, 37, 38Dział techniczny
- stan wodomierza,
- warunki przyłączenia,
- umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
7:00 - 15:00
87 423 20 22
87 423 37 34
Pogotowie
wodociągowo - kanalizacyjne
Czynne całodobowo
USŁUGI KOMUNALNE
87 423 27 34- wywóz odpadów,
- utrzymanie zieleni,
7:00 - 15:00
  • w przypadku niepodania stanu wodomierza, opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze,
  • osobiste załatwianie spraw tylko w przypadkach bardzo pilnych i awaryjnych.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.
PWiK Sp. z o.o. w Piszu