Historia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu

Na przełomie XIX i XXw. szereg miejscowości na terenie Prus Wschodnich zaopatrzono w sieć wodociągową. Również Pisz – ówczesny Johannisburg, zyskał w tym okresie nowoczesny wodociąg. Sieć została wybudowana przez firmę Heinricha Schevena z Düsseldorfu.
W pobliżu studni głębinowych będących źródłem wody wybudowano budynek stacji pomp i uzdatniania wody oraz okazały budynek wieży ciśnień o bogatym wystroju elewacji.
Budowę obiektu ukończono w 1907r. Pierwsze uruchomienie wodociągu nastąpiło 21.VIII.1907r. Zbiornik umieszczony na szczycie wieży zaopatrywał miejską sieć wodociągowa w wodę do roku 1992.

Piskimi wodociągami do roku 1986 zarządzało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piszu. Biuro wodociągów w owym czasie mieściło się przy ulicy Wąglickiej, a siedziba kierownika znajdowała się w zabytkowym budynku, wybudowanym na początku XX w.
W latach 1986-1992 Piskimi wodociągami kierowało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Suwałkach, a bezpośrednio pod oddział w Piszu podlegały wodociągi w Orzyszu, Mikołajkach i Białej Piskiej.
Dnia 12.II.1992 roku na mocy zarządzenia Wojewody Suwalskiego dokonano podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, w wyniku którego utworzone zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu.
W dniu 03.III.1993r. Kancelarii Notarialnej w Piszu podpisana została umowa spółki i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu uzyskało statut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W roku 2004r. siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ulicę Tęczową w Piszu.