Informacji udziela Dział Techniczny Tel. 87 423 38 50, 87 423 38 83