Miejsce załatwienia sprawy
PWiK Sp z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
pokój nr 4

Wymagane dokumenty
1 egzemplarz aktualnej mapy syt.-wys. w skali 1:500

Gdzie odebrać formularze:
PWiK Sp z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
pokój nr 4

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wydanie warunków technicznych na włączenie do sieci wod-kan.