SIEĆ KANALIZACYJNA NA KONIEC ROKU 2011

OGÓŁEM PISZ WIEŚ
Długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2011r: [mb] 123010 71350 51660
Długość przyłączy kan. na dzień 31.12.2011r: [mb] 25781 15603 10178
Ilość przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31.12.2011r: [mb] 1947 1455 492