Informujemy, że w dniu 02.01.2024 r. ( wtorek )

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

( z wyłączeniem Działu Usług Komunalnych przy ul. Olsztyńskiej 3

oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych )

będzie nieczynne.

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto

przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.

(Zarządzenie Nr 29/DN/2023 Dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu z dnia 29.12.2023 r.)

Ogłoszenie (pdf)