Ceny wody i ścieków

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piszu nr XLIV/563/14 z dnia 29 maja 2014r, wprowadza się na okres od 01.07.2014 do 30.06.2015r nowe taryfy na wodę i ścieki.

 

L.p

Wyszczególnienie

TARYFY

2013/2014

2014/2015

I

Zaopatrzenie w wodę

Grupa I

Grupa II

Grupa I

Grupa II

1.

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł

2,71

2,71

2,83

2,83

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł/odbiorcę/m-ca) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

2,64

2,64

2,70

2,70

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

4,85

4,85

4,97

4,97

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,04

7,04

7,21

7,21

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

13,66

13,66

13,99

13,99

e) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 3 m-ce (zł/m-c)

2,27

X

2,32

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2 m-ce (zł/m-c)

3,20

X

3,28

X

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł  

4,76

4,76

5,23

5,23

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł/odbiorcę/m-ca) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

1,89

1,89

1,94

1,94

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

2,81

2,81

2,88

2,88

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

3,73

3,73

3,82

3,82

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

6,50

6,50

6,66

6,66

e)wykonywanych na podstawie norm zużycia co 3 m-ce (zł/m-c)

2,81

X

2,88

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2 m-ce (zł/m-c)

3,73

X

3,82

X

III

Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe  i roztopowe kanalizacją w zł/m2/m-c

0,27

0,27

0,27

0,27

IV*

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego rzez odbiorcę usług w zł w tym:1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

106,00

106,00

2) dla pozostałych odbiorców

116,00

116,00

3) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych

136,00

136,00

V

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej % przekroczenia parametru 

Od    0,1  do    30

Od  30,1  do    60

Od  60,1  do  100

Od 100,1 do  150

Od 150,1 do  200

Od 200,1 do  250

Od 250,1 do  300

Od 300,1 do  400

Od 400,1 do  500

Od 500,1 do  600

Od 600,1 do  700

Od 700,1 do  800

Od 800,1 do  900

Od 900,1 do 1000

 

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków                       15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

 

Uwaga: Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbioru. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywania usługi.

 

Uchwała rady miejskiej        Rozporządzenie w sprawie taryf